هزینه مشارکت در هفتمین دوره جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

(ICTINQA)

 

سازمان­های متقاضی جهت ثبت نام قطعی و به منظور تأمین هزینه­ های خدمات جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطوح مختلف جایزه، نظیر ارزیابی اظهارنامه­ ها و ارزیابی سازمان در محل (Site Visit)، تدوین گزارش­های بازخور ارزیابی و همچنین دریافت خدمات جنبی جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات، می­بایستی هزینه مصوب را مطابق جدول زیر به حساب سپرده قرض الحسنه جاری پست بانک ایران شعبه شهید فلاحی کد  (0183) به شماره 01832010028689404101 یا شبا به شماره IR780210018320128689404101 بنام جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ICTINQA (آقایان مهدی راسخ و مسیب تورانی) پرداخت نموده و تصویر فیش بانکی را به همراه فرم ثبت نام به آدرس: تهران خیابان دکتر شریعتی نرسیده به پل سیدخندان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ورودی 17 -  ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت طبقه 15 اتاق 1504
و یا نمابر 88466772
88415294 021 ارسال نمایید.

بدیهی است ثبت نام پس از تکمیل فرم ثبت نام و واریز وجه قطعی انجام خواهد شد.

 

سطوح جایزه و تعرفه ثبت نام

 

 

سطح

سازمان کوچک

تا 50 نفر

سازمان متوسط

51-250 نفر

سازمان بزرگ

بیش از 251 نفر

اهتمام

4,000,000 تومان(خالص)

5,000,000 تومان(خالص)

6,000,000 تومان(خالص)

اشتهار

7,000,000تومان(خالص)

9,000,000تومان(خالص)

12,000,000تومان(خالص)

نشان سرآمدی

10,000,000تومان(خالص)

13,000,000تومان(خالص)

18,000,000تومان(خالص)

 

 

نکات قابل توجه:

1-در صورت انصراف سازمان تا قبل از پایان مهلت ثبت نام کل مبلغ واریزی جهت ثبت نام قابل عودت می­باشد.

2- در صورت انصراف سازمان تا قبل از شروع فرآیند ارزیابی 20 درصد از کل مبلغ واریزی ثبت نام کسر و الباقی عودت داده خواهد شد.

3-در صورت انصراف سازمان بعد از شروع فرآیند ارزیابی (منوط به عدم انجام ارزیابی سازمان) 50 درصد از کل مبلغ واریزی ثبت نام کسر و الباقی عودت داده خواهدشد. 

4- کلیه هزینه های مرتبط با ایاب و ذهاب و اسکان (در صورت نیاز ) تیم ارزیاب به عهده سازمان ارزیابی شونده خواهد بود.