شرکت ارتباطات زیر ساخت
شرکت ارتباطات زیر ساخت

بسمه تعالی

فرم ثبت نام در جایزه ملی کیفیت

ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران       

کد مدرک : FC-1-206-148/00

اطلاعات سازمان
نوع مالکیت
اطلاعات مدیریت
نماینده مدیریت (معرفی نماینده الزامی است)
محصولات (الزاما بر اساس اساسنامه مصوب)
محصولات و نامهای تجاری (برند) آن ها :
گواهی نامه ها
آیا سازمان گواهی نامه های مدیریت کیفیت دارد؟ ذکر شود :
آیا سازمان تا کنون در جوایزی که بر مبنای مدل های ارزیابی (INQA و EFQM) بوده مشارکت داشته است ؟ لطفاً با ذکر جزئیات و سطح امتیازات پاسخ داده شده و کپی گواهینامه های مربوط ضمیمه شود :
سایر گواهینامه و پروانه های سازمان ذکر شود :
مشخصات ثبت نامی
نام محصول یا گروه محصولی و نام تجاری (برند) مورد مشارکت در جایزه ذکر شود :
متقاضی حضور در کدام سطح هستید ؟ضمن تایید صحت اطلاعات فوق و مطالعه ضوابط و تعرفه های حضور در هفتمین دوره جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ، تقاضای حضور سازمان متبوع خود با مشخصات فوق را اعلام میدارم.
لطفا پس از تکمیل فرم حروف امنیتی زیر را وارد کنید.