شرکت ارتباطات زیر ساخت
شرکت ارتباطات زیر ساخت

 روند حضور متقاضیان در فرآیند جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات:

 

1-     تصمیم ­گیری سازمان جهت حضور در فرآیند جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات .

2-     بررسی سطوح امتیازی جایزه وتصمیم­ گیری جهت شرکت در یکی از سطوح (اهتمام، اشتهار، تندیس).

3-     تکمیل فرم ثبت نام وواریز وجه و ارسال به دبیرخانه جایزه .

4-     ثبت نام جهت حضور در دوره ­های آموزشی تخصصی مرتبط با مدل جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

 

سطح

دوره ­های آموزشی مورد نیاز سازمان

مخاطبان

اهتمام

دوره آموزشی آشنایی با مدل ICTINQA
و تکنیک­های خودارزیابی

باتوجه به اندازه سازمان، ویژه مدیران و کارشناسان

اشتهار و تندیس

دوره آموزشی آشنایی با مدل ICTINQA
و تکنیک­های خودارزیابی، دوره آموزشی تدوین اظهارنامه

باتوجه به اندازه سازمان، ویژه مدیران و کارشناسان

 

 

5-     انجام فرآیند خودارزیابی .

6-      تدوین گزارش یا اظهارنامه باتوجه به سطح مورد ثبت نام و مطابق فرمت درخواستی از سوی دبیرخانه جایزه .

7-     ارسال گزارش یا سند اظهارنامه به دبیرخانه جایزه .

8-     انجام ارزیابی براساس سطح مورد نظر سازمان (دبیرخانه جایزه) .

9-     بازدید از سایت سازمان در صورت لزوم (دبیرخانه جایزه).

10- اعلام سطح کیفیت مورد تأیید (دبیرخانه جایزه) .

11- حضور در مراسم سالیانه جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات .

12- تهیه و ارسال گزارش بازخورد سازمان (دبیرخانه جایزه) .

 

علاوه بر مراحل فوق انتظارمی­رود سازمان­ها پس از حضور در هر فرآیند جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات موارد ذیل را بصورت مستمر پیگیری و انجام نمایند:

1-     یادگیری سازمانی حاصل از ارزیابی­ها و گزارشات بازخور .

2-     برنامه­ ریزی بهبود عملکرد سازمان .

3-     اجرای پروژه­ های بهبود اولویت­ بندی شده .

4-     انجام خودارزیابی­های ادواری.

 

دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (ICTINQA) :

 

تهران خیابان دکتر شریعتی نرسیده به پل سیدخندان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

.

 

 

تلفن:     88117714

 

  نمابر:      88415294 88466772

 

پست الکترونیک:D_ICTINQA@TIC.IR