عنوان دوره آموزشی

دوره تربیت ارزیاب و منطق رادار

هدف دوره

هدف از این دوره تشریح منطق رادار و فرآیند ارزیابی و مهارتهای مورد نیاز برای ارزیابی به صورت عملی است. افرادی که مایل به ایفای نقش در تیم های ارزیابی شرکت ها هستند باید این دوره را بگذرانند.

مخاطبین دوره

مدیران، کارشناسان و اعضای تیم تخصصی تعالی سازمانی سازمان‌ها ، ارزیابان جایزه ملی کیفیت ایران .

سر فصل های دوره :

·         تشریح برنامه آموزشی دوره مروری بر مفاهیم بنیادین مدل از دیدگاه ارزیابی  .

·      مروری بر نکات راهنمای مدل ICTINQA از دیدگاه ارزیابی، تشریح شواهد مربوط به نکات راهنمای مدل از دیدگاه ارزیابی)  و نحوه برگزاری گروه های متمرکز کارکنان و مشتریان.

·         تشریح فرآیند ارزیابی بر اساس روش های اجرایی دبیرخانه جایزه.

·         نحوه ارزیابی شرکت ها در سطح اهتمام (تعهد مدیریت- آموزش اثربخش-پروژه های بهبود و خود ارزیابی)  .

·         مرور عمیق منطق رادار آشنایی با شواهد مبتنی بر منطق رادار.

·         اصول نگارش گزارش بازخورد بر اساس منطق رادار و تشخیص شواهد مبتنی بر منطق رادار .

·         مرور عمیق منطق رادار و کارگاه آموزشی امتیازدهی.

·        برگزاری آزمون دوره آموزشی و نظرسنجی در باره دوره.

کارگاه آموزشی

دارای 4 کارگاه آموزشی به به منظور درک بهتر مفاهیم همراه با ارزیابی مورد واقعی.

مدت زمان آموزش

مدت دوره آموزشی 3 روز و  از ساعت 8:30 تا 16:30 در محل تهران: شرکت ارتباطات زیر ساخت.

هزینه دوره

هزینه ثبت نام شامل شرکت در کلاس‌های آموزشی،  6 وعده پذیرایی و  3 وعده ناهار است.

·        سازمان ها هر نفر 450 هزار تومان به صورت انفرادی 15 درصد تخفیف برای ثبت نام بیش از 5 نفر از هر سازمان .

زمان برگزاری کلاس نیمه اول تیر ماه 96 میباشد.