عنوان دوره آموزشی

مدیریت مالی در مدل های تعالی سازمانی.

هدف دوره

هدف از این دوره، آشنایی با مفاهیم و اصول حسابداری و مالی، تحلیل نسبت های مالی و تبیین شاخص‌های مالی ارائه شده و تشریح نکات راهنمای مربوط به زیر معیارهای توانمند ساز مالی در مدل‌های تعالی سازمانی برای مدیران و کارشناسان غیر مالی است.

مخاطبین دوره

مدیران، کارشناسان و اعضای تیم تخصصی تعالی سازمانی سازمان‌ها، ارزیابان جایزه ملی کیفیت ایران .

سر فصل های دوره :

·         تعاریف و اصطلاحات کلیدی حسابداری و مالی .

·         آشنایی با صورتهای مالی سود و زیان و ترازنامه .

·         تشریح نمای راهنمای مرتبط با مالی در مدل های تعالی سازمانی (INQA-EFQM ).

·         ارائه مصادیق عملی رویکردهای مالی در شرکت های معتبر ایرانی.

·         تحلیل نسبت های مالی و کاربرد آن.

·         روش های بررسی درستی داده های مالی در ارزیابی.

·         شیوه های هدف گذاری شاخصهای مالی (مبتنی بر منطق رادار).

·         مبانی مقایسه در شاخصهای مالی (مبتنی بر منطق رادار).

کارگاه آموزشی

دارای 1 کارگاه آموزشی به منظور درک بهتر مفاهیم تحلیل نسبت های مالی.

مدت زمان آموزش

مدت دوره آموزشی 1 روز و  از ساعت 8:30 تا 16:30 در محل تهران: شرکت ارتباطات زیر ساخت.

هزینه دوره

هزینه ثبت نام شامل شرکت در کلاس‌های آموزشی،  2 وعده پذیرایی و  1 وعده ناهار است.

·         سازمان ها هر نفر 200 هزار تومان به صورت انفرادی 15 درصد تخفیف برای ثبت نام بیش از 5 نفر از هر سازمان.