عنوان دوره آموزشی

مدیریت فناوری و نوآوری در مدل های تعالی سازمانی

هدف دوره

هدف از این دوره، آشنایی با مبانی و مفاهیم پایه ای مدیریت فناوری و نوآوری شامل تعاریف، طبقه بندی های فناوری و نوآوری، مدل های مدیریت فناوری و مدل های مدیریت نوآوری، فرآیندهای مدیریت فناوری و نوآوری و درک جایگاه آن در سازمان و تاثیر فناوری و نوآوری در تعالی کسب و کار است.

مخاطبین دوره

·         مدیران، کارشناسان و اعضای تیم تخصصی تعالی سازمانی سازمان‌ها، ارزیابان جایزه ملی کیفیت ایران .

سر فصل های دوره

·         مدیریت تکنولوژی در ICTINQA.

·         توسعه و خلق ثروت در طول تاریخ اقتصاد.

·         موج‌های تغییرات فناورانه.

·         اصول کلیدی تکنولوژی.

·         تعریف تکنولوژی و تعیین اجزاء آن.

·         معرفی طبقه بندی های مختلف تکنولوژی.

·         تعریف مدیریت تکنولوژی و مدیریت نوآوری.

·         تعریف نوآوری و طبقه بندی های مختلف نوآوری.

·         فرآیندها و نسل های نوآوری.

·         معرفی فرآیندها و اجزاء مدیریت فناوری.

مدت زمان آموزش

مدت دوره آموزشی 1 روز .

هزینه دوره

هزینه ثبت نام شامل شرکت در کلاس‌های آموزشی،2 وعده پذیرایی و یک وعده ناهار است.

سازمان‌ها هر نفر 200 هزار تومان به صورت انفرادی 15 درصد تخفیف برای ثبت نام بیش از 5 نفر از هر سازمان.