عنوان دوره آموزشی

مدیریت بازاریابی در مدل‌های تعالی سازمانی

هدف دوره

هدف از این دوره، آشنایی با مفاهیم و مدیریت بازاریابی و تحقیقات بازاریابی و همچنین روش‌های اندازه‌گیری رضایت مشتری که در نکات راهنمای مربوط به زیرمعیارهای توانمندسازها و همچنین تشریح زیر معیارها ونتایج مرتبط با مشتری است.

مخاطبین دوره

مدیران، کارشناسان و اعضای تیم تخصصی تعالی سازمانی سازمان‌ها، ارزیابان جایزه ملی کیفیت ایران و مدیران فروش و بازاریابی سازمان‌ها.

سر فصل‌های دوره:

·         آشنایی با مفاهیم، تعاریف و اصلاحات کلیدی در بازاریابی .

·         تشریح نکات راهنمای مرتبط با بازاریابی و فروش در مدل های تعالی سازمانی.

·         روش‌های بخش‌بندی بازار و مشتریان .

·         روش‌های شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان .

·         جایگاه‌یابی و نحوه تدوین ارزش پیشنهادی به مشتری (Value Proposition) .

·         استراتژی‌های بازاریابی مبتنی بر رویکردهای  STP و مدل آنسوف به صورت یکپارچه با جایگاه‌یابی.

·          آمیخته بازاریابی یکپارچه با استراتژی‌های بازاریابی متناسب با صنایع .ICT

·         تحقیقات بازاریابی، انواع رویکردها و ابزارهای متداول شامل روش‌های کمی و کیفی  با دیدگاه شرکت های .ICT

·         یکپارچه‌سازی فرآیند بازاریابی و تحقیقات بازار با طراحی و توسعه محصول  و خدمت.

·         روش‌های اندازه‌گیری رضایت مشتریان و نحوه تحلیل نتایج حاصله مبتنی بر خواسته های مدل های تعالی سازمانی.

·         تشریح نمای راهنمای مرتبط با بازاریابی در مدل‌های تعالی سازمانی (ICTINQA-EFQM) .

·         ارائه مصادیق عملی رویکردها در شرکت‌های معتبر ایرانی.

 

کارگاه آموزشی

به منظور درک بهتر مفاهیم در صنعت ICT، طی دوره حداقل 3 کارگاه برگزار خواهد شد.

مدت زمان آموزش

مدت دوره آموزشی 2 روز و  از ساعت 8:30 تا 16:30 در محل تهران: شرکت ارتباطات زیر ساخت.

هزینه دوره

هزینه ثبت نام شامل شرکت در کلاس‌های آموزشی،  4 وعده پذیرایی و  2 وعده ناهار است.

·         سازمان‌ها هر نفر 400 هزار تومان به صورت انفرادی 15 درصد تخفیف برای ثبت نام بیش از 5 نفر از هر سازمان.